Викладачі

Викладачі

В ліцеї працюють висококваліфіковані викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання. Сьогодні їх робота спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази. Викладачі та майстри плідно реалізують свої знання, уміння і навички в педагогічній діяльності. Прагнучи постійно підвищувати якість підготовки випускників ліцею майстри виробничого навчання не тільки широко впроваджують у навчання інноваційні методи, а й розвивають творчі здібності учнів, виховують у них духовність, любов до професії, формують поняття загальнолюдських цінностей.

Face of Liceum

Котеленець Володимир Анатолійович 
майстер в/н 
викладач І категорії 
в ХПЛХП з 2001 року

Face of Liceum

Білоус Світлана Олександрівна 
майстер в/н 
спеціаліст 11 розряду 
в ХПЛХП з 2003 року

Face of Liceum

Пузняк Антоніна Іванівна 
інженер-програміст 
викладач ІІ категорії 
в ХПЛХП з 2003 року