Програма підготовки

Програма підготовки

Програма курсу "Оператор комп`ютерного набору" передбачає засвоєння слухачами основ сучасних інформаційних технологій і оволодіння ними знань в різноманітних галузях використання та експлуатації персональних комп`ютерів, а також їх сучасного програмного забезпечення, ведення організаційно-розпорядчої документації, діловодства, трудового законодавства, основ організації та охорони праці, ринкової економіки тощо.

Робочий навчальний план і програми підготовки кваліфікованого робітника з професії 4112 "Оператор комп'ютерного набору" розроблено кваліфікованими викладачами і майстрами виробничого навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) на основі типового навчального плану професійного навчання Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 4112.К72040-2006 (професія – "Оператор комп’ютерного набору", код професії – 4112) затвердженого Міністром освіти і науки України.

Навчальний план і програми визначають загальнодержавний компонент змісту професійно-технічної освіти, що зумовлюється суспільними вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів. Сфера професійного використання випускників: обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень; комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації; обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих та робототехнічних систем.

У навчальних планах і програмах враховано основні завдання професійного навчання і задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. В процесі професійної підготовки учні отримують такі навички:

* робота у середовищі ОС Windows – тема дає необхідні знання та грунтовні навички роботи з операційною системою комп’ютера, виконання операцій з файлами, перетворення, зберігання та захисту інформації;

Операційна система Windows XP

* робота з текстовим процесором MS Word та електронними таблицями MS Excel - теми готують до використання комп’ютера для розв’язання найбільш поширених завдань практичного використання комп’ютера;

Текстовий процесор Word

* робота з базами даних – головний зміст теми: загальні базові знання системи управління реляційними базами даних;

Текстовий процесор Word

* машинопис – тема передбачає оволодіння сліпим 10-ти пальцевим методом набору текстової інформації;

* основи діловодства - отримання знань системи роботи з документами, раціональної організації та механізації операцій з документами;

* основи технічного редагування та оформлення тексту на базі видавничої системи Page Maker - загальні базові знання настільної видавничої системи Page Maker та практичні навички роботи по оформленню текстової інформації та її технічному редагуванню;

* робота з оргтехнікою та засобами зв'язку - загальна інформація про оргтехніку, робота з факсом, ксероксом, знайомство з Internet;

* охорона праці - правила безпечного користування оргтехнікою;

* основи ринкової економіки - базові знання з питань ринкової економіки сучасного періоду;

* основи трудового законодавства - базові знання трудового законодавства ті соціального захисту робітників.

Вивчення дисципліни дає ґрунтовну основу для подальшого засвоєння можливостей використання сучасної комп'ютерної техніки в спеціальних методах вивчення та аналізу інформації з питань економіки (статистичний аналіз, моделювання та оптимізація тощо).