Корисна інформація

Корисна інформація

Абітурієнт (від лат. abituriens – той, що збирається йти) - випускник середньої школи; той, хто вступає до вищого чи середнього спеціального навчального закладу, тобто робить рішучий крок назустріч долі. Впевнені, ти не помилився!

Бібліотека – чарівна кімната, в якій можна знайти набагато більше, ніж здається. Чомусь учні починають цікавитися бібліотекою, якщо наближається тестування. Дарма! Учні, які недооцінюють бібліотеку, зазвичай погано закінчують.

Диплом (від грец. diploma – лист, документ, складений удвоє) - одне з багатьох значень цього слова – офіційний документ, свідоцтво про закінчення вищого чи спеціального навчального закладу. «Червоний» диплом видається випускникам НЗ за відмінне навчання. Щоб його отримати, необхідно в Додатку до диплома мати всі оцінки «відмінно», дозволяється 25% оцінок «добре». «Трійки» заборонено.

Екзамен (від лат. examen - рій бджіл; eks-ag-smen – буквально означає вигнання бджіл для утворення рою) – перевірка, іспит з якогось навчального предмета.

Ліцей (від грец. Lykeion – назва гаю біля храму Аполлона Лікейського поблизу Афін, де Аристотель (384 – 322 рр. до н.е.) навчав своїх учнів) – тип середнього загальноосвітнього навчального закладу.

Міністерство освіти і науки України (МОН) – головний урядовий орган, що керує освітніми закладами в нашій державі. Накази МОН є обов’язковими до виконання всіма НЗ.

Практика виробнича – реальна можливість перевірити, що ти знаєш і вмієш, і наскільки те, що ти знаєш і вмієш, відповідає потребам реального життя, а також привід подумати, чого ще треба навчитися.

Професія (від лат. professio – спеціальність) – рід трудової діяльності, що вимагає спеціальних теоретичних і практичних навичок і є джерелом існування.

Реферат (від лат. referre – доповідати, повідомляти) – доповідь на певну тему, яка охоплює огляд відповідних літературних та інших джерел; стислий виклад змісту наукової праці, статті. (Пам’ятайте! Викладачі теж знають, що таке Інтернет!)

Спеціальність (від лат. specialis – особливий, своєрідний) – галузь виробництва, науки, техніки, мистецтва як сфера чиєї-небудь діяльності.

Стипендія (лат. stipendium — оклад) - регулярна грошова допомога, яку надають тим, хто навчається в учбових закладах, а також особам, що перебувають в аспірантурі, докторантурі і т. ін.; платня. (Стипендія учня Херсонського професійного ліцею харчової промисловості складає 198 грн. Отримують вчасно і регулярно!)

Фах (від нім. das Fach – ящик, полиця) – професія, спеціальність, кваліфікація; справа, заняття, в якому хтось виявляє велике вміння, майстерність, хист.